Java ile HashSet Kullanımı

0

Bazı değerleri birer defa tutan değer haritalarıdır. Hashset ile nesne haritaları oluşturabiliriz. Burda aynı nesneden iki defa kullanılamaz. Mantıksal olarak çok kullanışlıdır. Genelde karşılaştırma işlemleri için kullanılır.

HashMap ile çok benzer bir nesnedir. Hashset içeriğini dizi halinde tutar.Herbir anahtardan birer tane tutar. İki tane anahtar asla eşit olmaz ve iki tane olunca bulunur.

Hashset nesnesini sttring elemanlarla oluştururuz. String ifadeyi tanımlarken ‘<>’ taglarının arasına tanımlarız ve eşittir koyup new HasSet diyerek oluştururuz.

Çıkarılacak olan sonuç ise ifadenin illaki string olmasına gerek yok. Solda tanımlanan ne ise o olabilir
Örneklerde genelde string kullanılır fakat aynı şekilde diğerlerindede kullanılabilir.

Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım

 


 

Program Çıktısı


Yukarıda gördüğümüz gibi 4 tane nesne ekledik fakat sayısını aldığımızda 3 aldık. Çünkü Kod olanı iki defa eklemiştik. Yani çiftlenmiş olan nesneleri saymadığını gördük ve öğrendik.

Boyut : Boyutu öğrenmek için size() metodunu çağırıyoruz. Bu fonksiyon bize kaç tane çiftlenmemiş nesne olduğunu getirir. Eğer boşsa sıfır olarak döner. ve IsEmpty fonksiyonu ise boyutunun sıfırmı değilmşi olduğunu kontrol eder ve eğer boşsa true döner.

Aşağıdaki örnekte boş bir HashSet oluşturalım ve kontrol ettirelim ardında ona veri ekleyip tekrar boşluk durumunu kontrol ettirelim.

Hadi şimdi örneğimize geçelim

 


 

Program çıktısı


Contains Kontrolu (Varmı Yokmu?) : Contains metodunu HashSet içinde bir nesnenin varlığının kontrolü yapmak için kullanırız. Eğer o nesne varsa true; yoksa false döner.

AddAll, containsAll fonksiyonları (Hepsini Ekle, Hepsini Kapsıyormu?) : AddAll() fonksiyonunu bir ArraList nesnesinin içeriğinin tamamını HashSet objesinin içine eklemek için kullanırız. ContainsAll fonksiyonunu ise bir ArrayList nesnesinin içeriğinin tamamının HashSet içinde varsa veya yoksa diye değer döndürmesini kontrol etmek için kullanırız. Varsa true yoksa false döner.

Eğer ArrayList içinde çiftlenmiş ifadeler varsa bunlar göz ardı edilir. Görmezden gelinilir.

Şimdi bunlarla ilgili bir örnek yapalım…

 


 

Program Çıktısı


Burda tekli nesnenin varlığını ve listenin varlığını kontrol ettik 3. ve 4. bloktaki kontrolleri yazdırdık ekrana

RetainAll (Hepsini Birleştir) : Bu birleştirme metodudur. Bir tane ArrayList nesnesini diğerine ekler. Dolayısıyla iki tane HashSet nesnemimizi birleştirip ikisini bir nesnede kullanmış oluruz.

Union (Birleştirme) :Direk örnekle anlatayım bunuda. Birtane arraylist ve birtanede HashSet olan nesnelerimin içeriğini birlleştirmekte kullandığım fonksiyondur. Burdada çiftlenmiş olan nesneler yok sayılır bir tanesi eklenir.

Şimdi Örneğimize geçelim

 


 

Program çıktısı


Static Alan : Diğer dizi nesneleri gibi HashSet de static nesne olarak kullanılabilir.Bu bize içindeki parametreleri bir defalık kullanmamıza olanak tanır.

Ciddi Uyarımdır : Yalnız bu alanda static ifadeler kullanmak hata alma riskini arttırabilir. Bu konuda dikkatli olun.

Şimdi Örneğimize Geçelim

 


 

Program çıktısı


Burak Hamdi Tufan

İyi Çalışmalar

Share.

About Author

Ben Kocaeli üniversitesi Uçak Elektrik Elektronik Bölümü Okuyorum. Bununla Birlikte 9 Yıldır yazılımcılık Yapıyorum. 12 Farklı Dilde ve 6 Farklı Platformda Profesyonel Yazılımlar Geliştirebiliyorum. Yazılım Benim için Hobi Değil Yasaşm Tarzıdır. Bu işten Para Kazanmak Değil Zevk Almak İçin Yapıyorum. Bu yüzden yazılım dünyasından ayrılmak istemiyorum.

Leave A Reply