Java ile For – Foreach Döngüleri

0

Bir çok programda döngüler kullanılır. For döngüsü sayı sayarak çalışan bir döngüdür. Programların hepsinde kullanılan bir döngüdür. Ve eğer yapacağımız işin mesafesi belli ise yani kaç defa yapacağımızı biliyorsak veya biyerden alıyorsak For döngüsü kullanılır.


Foreach Sorgusu :

Javada foreach sorgusu bulunmamaktadır. Bunun yerine for döngüsü ile bütün nesnelerin üzerinde işlem yapılır. Bunun yapılabilmesi için herhangi bir indexe gerek yoktur.


Aşağıda vereceğim örnekte program basit bir for döngüsü kullanacak ve bu döngüde anlık hangi sayı değerinde ise onu ekrana yazdıracak. Bu yazdıracağı değerleri bir ‘i’ değişkeninden alacak ve bu ‘i’ değerleri 0 ile 5 arasında olacak.

İlk olarak for döngüsünün döneceği aralığı belirleyeceğiz. Yani nerde başlayacağını ve nerde biteceğini belirleyeceğiz.
Ve daha sonra hangi değerde ne yapacağını belirleyeceğiz.

Şimdi örneğimize geçelim…

 


 

Program Çıktısı :


Gördüğünüz gibi for içindeki o anda hangi ‘i’ değeri varsa onu ekrana yazdırdık.

Önemli Not :
For döngüsünün özelliği bitiş değerini bildiğimiz işlemlerde işe yaramasıdır. Eğer bitiş noktasını bilmiyorsak while döngüsünü kullanmak bizim için daha avantajlı olacaktır. Ve istenilen değere gelince break; ifadesiyle durdurulur.

Foreach Döngüsü Nasıl Kullanılır :
Aşağıda basit bir örnek bulunmaktadır. Eğer bir foreach döngüsü kullanıyorsak index değil onun tamamını kolon olarak alırız ve bu şekilde hepsinin üstünde işlem yapılmış olur. Bu şekildeki kullanımda dizi içerisindeki nesneleri birer birer saymış olup öyle işlem yapar.

 


 

Program Çıktısı


Break Deyimi :
For döngüsü ister işlemini tamamlamış olsun ister olmasın herhangi bir zamanda durdurulabilir. Bunun için ‘break;’ deyimi kullanılır’. Herhangi buruma ihtiyacı yoktur sadece deyim çalıştığı anda içinde bulunduğu döngüyü durdurur.
Fakat unutulmamalıdır ki iç içe döngüler varsa sadece hangi döngünün içindeyse onu durdurur.

Break komutunu kullanılabilmesi için bir işaret belirtmemiz gereklidir. Örnek olarak bir sayma işleminde bir noktaya gelince dur komutu için break kullanabiliriz…

Şimdi aşağıdaki örnekte buna bir örnek yapalım. sayma işlemi esnasında 7 değerine gelince dursun.

 


 

Program Çıktısı :


Gördüğünüz gibi / değerine gelince yazmayı ve saymayı bıraktı… İşte bunu break komutuyla yaptırdık…

Continue Deyimi :
Bu deyim döngünün geçerli durumunu es geçerek döngüün en başına dönülmesini sağlar. Yani harhangi bir işlem yaptırmaz sonraki sayma değerine geçilir.

Bu deyimin dikkatli kullanılması gerekir. Çünkü yanlış bir yere konulursa döngünün sonsuz döngüye girmesine sebep olabilir.

Şimdi bu deyim ile ilgili bir örnek yapalım…

 


 

Program Çıktısı


Gördüğünüz gibi burada Sut kelimesi S ile başladığı için program onu atladı yani ekrana yazdırmadı…

Azalan Döngü :
Bazende sayma işlemlerini azalan şekilde yaparız.Yani büyükten küçüğe doğru saydırırız.Aşağıdaki örnekte olduğu gibi azalan sayma işlemleri yapılabilir. Bu örnekteki >= işaretinin anlamı 0 değerinide işleme demektir.

 


 

Program Çıktısı :


İç İçe Döngüler :
Bütün döngü türleri iç içe yapılabilir. Unutmayalım ki iç içe döngülerde break veya continue ifadesi kullanıldığında sadece içinde bulunduğu döngüye etki eder. Bir üstteki döngüye etki etmez.
However: Fakat return ifadesi kullanıldığında bütün döngüleri sonlandırır. Bu ifadeleri kullanmak için bir işaretçi koymak daha doğru olur…

Şimdi iç içe döngülerle ilgili bir örnek yapalım…

 


 

Program Çıktısı :


Görüldüğü üzere 2×3 boyutlarında bir matris oluşturuldu…

Dışarıdan alınan Değişkenler :
Bazen sayaç değişkenini dışardan almamız gerekebilir. Bunun için herhangi bir değişkeni kullanabiliriz.
Aşağıdaki program örneğinde bunu göreceğiz. Önemli olan girilen döngünün sonsuz olmamasıdır. Sonsuz döngü olmasın ki değişkenimizi döngüden çıkıncada kullanabilelim.

 


 

Program Çıktısı :


Foreach metodunun Kullanımı :
For döngüsü içinde kullanılabilen bir metodtur. Metod ilk olarak çalıştırılır ve ardından döngünün sayaç değişkeni,ni arttırabiliriz. Bu şekilde string dizisindeki nesnelerin herbirini for döngüsü gibi kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnekte fonksiyon üç defa çağrıldığında bize bir değer döndürecektir. Yapıyı incelediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız…

So:When calling a variable or method in a for-each loop, we can see that the result is cached in a local and not evaluated more than once.
Java that uses method, for-each loop

 


 

Program Çıktısı :


Çok Uzun Döngüler :
Javadaki döngüler bazen birçok şeyi kontrol edebilir. Bu döngüdeki değişkenlerin artmasıyla veya azalmasıyla olabilir. int değişkeni bazen çok büyük değerler alıp sonra negatife düşüp ulaşılmak istenen değere gelebilir. Bunlar olabilir ki şu anda hepimize hayal gibi geliyordur…

Fakat dikkat etmemiz gereken nokta bu türlü hatalar yapılırsa programımızın performansı çok ciddi şekilde düşebilir.

 


 

Program Çıktısı


String Döngüleri :
Aşağıdaki döngü örneğinde string bir ifadenin üstünde işlem yapacağız. Girilen string ifadenin uzunluğu kadar karakterleri alacağız ve yazdıracağız. Bütün programlama dillerinde ilk karakter 0’dır…

Şimdi bununla ilgili örneğimize geçelim…

 


 

Program Çıktısı


Bu yazıda bu kadar arkadaşlar.
Java ile For döngüsünü anlatmaya çalıştım. Umarım anlatabilmişimdir…

İyi çalışmalar

Burak Hamdi Tufan

Share.

About Author

Ben Kocaeli üniversitesi Uçak Elektrik Elektronik Bölümü Okuyorum. Bununla Birlikte 9 Yıldır yazılımcılık Yapıyorum. 12 Farklı Dilde ve 6 Farklı Platformda Profesyonel Yazılımlar Geliştirebiliyorum. Yazılım Benim için Hobi Değil Yasaşm Tarzıdır. Bu işten Para Kazanmak Değil Zevk Almak İçin Yapıyorum. Bu yüzden yazılım dünyasından ayrılmak istemiyorum.

Leave A Reply