Java ile Dosya – File İşlemleri

0

Verileri sabit olarak dosyaların altında tutulur. Fakat dosyalar bellekteki nesneler gibi değildir,bunların erişim şekilleri farklıdır, sdosyaları okumak için bir Dosya Okuyucu File Reader Nesnesi kullanılır…

BufferedReader. Bu nesne Java Giriş Çıkış işlemleri için bir anahtardır.Bu bütün dosya tiplerinde kullanılan nesnedir, FileReader nesnesi gibi kullanımı vardır. Bu nesne ile yazının tamamı satırlarını okuyabiliriz.

Satır Okuma. Bu nesneleri programda birlikte kullanırız. Bu programda deneme yapmak amacıyla ilk olarak kendimiz bir dosya oluşturalım. içindede birkaç satır veri olsun.

While true Döngüsü :While döngüsünü BufferedReader nesnesi ile birlikte dosyanın bütün satırlarını okumak için kullanırız. Null değer döndüğünde başka satır yok demektir….

Line İfadesi: Readline Nesnesi bizlere okuduğu satırı string olarak döndürür.Bu dönen değeri Java içinde herhangi bir string nesnesi olarak kullanabiliriz.

Kapatma Metodu: Okuma işlemi bittiğinde okunan dosyayı kapatmamız gerekir. Bu sistem kaynaklarını korumak için önemlidir. Bunu yapmazsak başka fonksiyonlarda hata alabiliriz…

Şimdi Buffered Reader ile ilgili bir örnek Yapalım…

 


 

Program Çıktısı


Satırları Arrayliste Aktarma: Genellikle string ifade listesini turmak için Arraylist kullanılır. Bir text dosyasından Arrayliste veri aktarabiliriz. BufferedReader veri döndürdüğü zaman ArrayList Üzerinde add() fonksiyonu ile aktarım yaparız.

ArrayList
Satır Sayısı:
Bu sayede aynı zamanda dosyada kaçtane satı olduğunuda bulabiliriz.Bunu size() fonksiyonu ile öğrenebiliriz.

Şimdi bunlarla ilgili bir örnek yapalım

 


 

Program Çıktısı


Satır Sayma: Herhangi bir yazı akışındaki satırları saymak mümkün. Lines() komutu yazıyı satır satır getirir. Bu çok kolay bir yöntemdir.

Sayma: count() fonksiyonu ile yazıları byte byte okuyup satırlarını sayma işine yarayan fonksiyondur.

Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım…

 


 

Program Çıktısı


Hata Yakalama İşlemleri: Belki aradığımız dosya olmayabilir veya geçersiz bir dosya olabilir. Bu bir hatadır. Throws IOException nesnesini bu hataları gidersin diye kullanırız

BufferedWriter Nesnesi: Bu nesne string ifadeleri bir text dosyasına yazar.Bunun haaricinde char nesnelerinide yazabilir

Dosya Kopyalama: Bir dosyanın içeriğini diğerine kopyalamaya yarayan fonksiyondur. Programı hızlandırma için bazende kopyalama işlemi kullanılmalıdır. Files.Copy(“ilk dosya”,”ikinci dosya”); şeklinde kullanılır

Harf Sıklık Sayacı: Bu nesne dosyaları okumak için BufferedReader Nesnesini kullanır. Okuduktan sonra bir karakter haritası oluşturur ve ordaki karakterlerin sıklığını bulmaya yarar

Veri Tipleri: java.io paketlerinde birçok veri tipleri kullanılabilir. Fakat en iyi okuma metodu BufferedReader nesnesi ile olanıdır, bu metod aynı zamanda en kullanışlı olanıdr.

Burak Hamdi Tufan

Share.

About Author

Ben Kocaeli üniversitesi Uçak Elektrik Elektronik Bölümü Okuyorum. Bununla Birlikte 9 Yıldır yazılımcılık Yapıyorum. 12 Farklı Dilde ve 6 Farklı Platformda Profesyonel Yazılımlar Geliştirebiliyorum. Yazılım Benim için Hobi Değil Yasaşm Tarzıdır. Bu işten Para Kazanmak Değil Zevk Almak İçin Yapıyorum. Bu yüzden yazılım dünyasından ayrılmak istemiyorum.

Leave A Reply